Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Projekt se odnosi na izgradnju turističke infrastrukture – vidikovca- na vrhu Hrastovačke gore u blizini sela Hrastovica. Najviši vrh Hrastovačke gore je Cepeliš ili tzv. Piramida – naziv dobiven po geodetskoj piramidi izgrađenoj 1864. godine. Grad Petrinja se nalazi na sjecištu nekoliko turistički zanimljivih komunikacijskih pravaca, te se na samom području grada nalazi mnoštvo prirodnih posebnosti i kulturno-povijesnih znamenitosti što čini veliki potencijal za intenzivniju turistički valorizaciju i tržišnu ekspanziju. Ovim projektom se želi doprinijeti turističkom razvoju Grada Petrinje izgradnjom dodatnih turističkih sadržaja u svrhu razvoja turizma, posebice planinarskog i cikloturizma – koji su unazad nekoliko godina sve popularniji. Izgradnja Vidikovca na Hrastovačkoj gori sastoji se od izgradnje metalne konstrukcije sa stepeništem i platformom na vrhu koja se obavija oko postojeće betonske geodetske piramide.

Ciljevi projekta

Izgrađena turistička infrastruktura

Vrijednost i sufinanciranje 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA1.080.292,82 kn
Maksimalno sufinanciranje917.900,87 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 9. 2017. – 2. 2019. (18 mjeseci)

KONTAKT OSOBA – Zlata Jajčinović, Ante Marić

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window