Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Kao preduvjet za razvoj i početak provedbe razvojnog projekta Grad na Kupi potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju. Planirani objekti koji su obuhvaćeni u projektu su rekonstrukcija perivoja Strossmayerovog šetališta, rekonstrukcija zgrade klaonice u kulturni centar s knjižnicom, rekonstrukcija zgrade za proizvodnju struje u multimedijski centar, rekonstrukcija zgrade gradskog kupališta i građenje sportsko-rekreacijske zgrade s pratećim sadržajima, pješački most na Petrinjčici, stari cestovni most na Petrinjčici, rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića, rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića, izgradnja terase i šetališta Kajetana Knežića.

Ciljevi projekta

Definirati projektnu dokumentaciju za projekte iz akcijskog plana IP-a Grad na Kupi

Vrijednost i sufinanciranje 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA1.999.087,50 kn
Maksimalno sufinanciranje1.699.224,37 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 11.09.2015 – 11.06.2019

KONTAKT OSOBA – Vlasta Vuglec, Ivan Begić

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window