Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Provedbom projekta „Tržnice u gradu“ će se rekonstruirati prostor Gradske tržnice i izgraditi Zelena tržnica što će doprinijeti razvoju sektora poljoprivrede i gospodarstva pružanjem novih sadržaja postojećim i budućim proizvođačima, čime će se direktno utjecati na smanjenje nezaposlenosti.

Kao preduvjet za razvoj i početak provedbe razvojnog projekta „Tržnice u gradu“ koji se nalazi u odobrenom Intervencijskom planu Grada Petrinje, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu dokumentaciju koja nedostaje.

Priprema dokumentacije obuhvaćena ovim projektom uključuje:

  1. izradu glavnog projekta sa troškovnikom za Gradsku tržnicu
  2. izradu studijske dokumentacije za projekt „Tržnice u gradu“
  3. Savjetodavne usluge (Izradu natječajne dokumentacije za nabavu radova, robe i usluga za potrebe provedbe projekta Tržnice u gradu, Savjetovanje pri vođenju računovodstvenih evidencija te savjetodavne usluge za potrebe upravljanja projektom).

Ciljevi projekta

Definirati projektnu dokumentaciju za projekte iz Akcijskog plana IP-a-Tržnice u gradu

Vrijednost i sufinanciranje 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE488.575,00 kn
IZNOS EU SUFINANCIRANJA415.288,75 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 15.12.2017. – 15.12.2018.

KONTAKT OSOBA – Vera Kaurin i Danijel Dvorneković

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window