Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana je projekt razvoja osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojeće poduzetničke zone, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Projekt će se provoditi na području grada Petrinje i biti će dio procesa održivog razvoja uz razvijanje i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje aktivnosti regija. Projektom će se razviti poduzetništvo te ojačati kapaciteti lokalnih poduzetnika.

Ciljevi projekta

Osigurati uvjete za razvoj i povećanje gospodarske aktivnosti unaprjeđenjem poduzetničke infrastrukture u gradu Petrinji.

Vrijednost i sufinanciranje 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA27.207.717.08 kn
Iznos EU sufinanciranja22.762.478,21 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 28. ožujak 2017. – 28. studeni 2019. godine

KONTAKT OSOBA – Mira Vitković Mačković

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window