Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Projektom se gradi komunalna infrastruktura na 4 različite lokacije na području Grada Petrinje.Infrastrukturne aktivnosti su:

  1. Cestovna infrastruktura naselja „Sajmište“ – područja koje je u poprilično lošem stanju, ceste su oštećene, a parkirališta nedostatna, kako za stanare, tako i za ostale građane.
  2. Građenje pješačke i biciklističke staze u ulici Ante Starčevića u naselju Mošćenica. Riječ je o cesti koja povezuje gradove Petrinju i Sisak i spada u prometnije ceste na području grada, te se nalazi u najvećem gradskom naselju. Trenutno na prometnici ne postoji izgrađena ni obilježena pješačka, kao ni biciklistička staza, što predstavlja veliki problem za pješake, posebice one školskog uzrasta (budući da se uz cestu nalazi i osnovna škola), te starije osobe.
  3. Cestovna infrastruktura u naselju Slatina- ista je u poprilično lošem stanju, a parkirališta neizgrađena.
  4. Proširenje groblja sv. Benedikt- povećat će se broj grobnih mjesta, te će se uređenjem prometnica u sklopu ovoga projekta omogućiti planirana komunikacija kako za vozila tako i za pješake unutar dijela zahvata. Izgradnjom sustava oborinske odvodnje zajedno sa vodovodom i kanalizacijom, te planiranom izgradnjom prilazne ceste s parkiralištem do objekta groblja osigurava se bolja uslugu za građane te kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa.

Ciljevi projekta

Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (4)

Vrijednost i sufinanciranje 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA34.677.711,21 kn
Maksimalno sufinanciranje27.485.076,51 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 1. rujan 2017. – 1. siječanj 2021. godine

KONTAKT OSOBA – Mira Vitković Mačković

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window