Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu: 

Sportsko-rekreacijska zona uz rijeku Petrinjčicu 1RP7

Kratki opis projekta (operacije)

Trenutno u gradu Petrinji ne postoji adekvatan sportsko-rekreacijski prostor na jednoj lokaciji za sve uzraste, iako je potencijal lokacija za iste i zelenih pojasa velik, te su potrebe za istim uvelike prepoznate. Postoji nekoliko dječjih i sportskih igrališta, ali su ona locirana rascjepkano i sami centar naselja grada Petrinje nema ni dovoljno ni adekvatno opremljenih rekreacijskih zona pa u tom pogledu nije pokriven kvalitetnom uslugom. Ovim projektom će se izgraditi tzv. multifunkcionalno igralište: košarkaško igralište, centar za odmor i zabavu, dječje igralište, prostor za odmor, uređene prometne i zelene površine te postavljene sprave i rekvizite i opremu za iste. Po prostorno planskoj dokumentaciji projekt je u zonama: Z1 – javna zelena površina i R – sportsko rekreacijska namjena.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, povećati razinu znanja i vještina poduzetnika povećanjem zapošljavanja i konkurentnosti radne snage na području grada Petrinje.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupnu vrijednost projekta = 4.999.999,42 HRK
Iznos koji sufinancira EU = 4.249.999,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Od 30.04.2021. godine do 30.06.2023. godine

Kontakt osobe za više informacija

Vera Kaurin, Danijel Dvorneković

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window