Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Provedbom projekta „Tržnice u gradu“ će se rekonstruirati prostor Gradske tržnice. Obnovom petrinjske gradske tržnice pozitivno će se utjecati na razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva kao i na razvoj održivog turizma u Petrinji što će omogućiti regeneraciju grada Petrinje s ciljem smanjenja iseljavanja, isključenosti i siromaštva te će ga učiniti gradom po mjeri čovjeka. Krajnji korisnici rezultata ovog projekta su kako mali i srednje poduzetnici tako i posjetitelji i lokalno stanovništvo.

Ciljevi projekta

1. Razvojnim projektima stvoriti inkluzivnu infrastrukturu i vizualni atraktivni identitet gradskog područja
2. Osigurati poduzetnicima i poljoprivrednicima poslovno/turističko/društvene prostore za plasman i prezentaciju svojih proizvoda u objektima grada Petrinje (Gradska tržnica)

Vrijednost i sufinanciranje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.352.217,64 HRK       488.575,00 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA – 7.949.384,99 HRK       415.288,75 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 14. srpnja 2020. godine do 2. prosinca 2024. godine

KONTAKT OSOBA – Vera Kaurin

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window