Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Planirani objekti koji su u obuhvatu projekta:

  1. Građenje dječjeg vrtića Češko selo u Petrinji: postojeći kapaciteti predškolskog smještaja u gradu Petrinji uvelike su nedostatni te se izmjenom građevinske dozvole za društveni dom u dječji vrtić povećava kapacitet vrtića, smanjuje pritisak na postojeće jedinice vrtića u Gradu Petrinji i poboljšava uvjete stanovanja u gradskoj četvrti Češko Selo;
  2. Rekonstrukcija OŠ Mate Lovraka – dogradnja školske sportske dvorane, u Petrinji: ovom aktivnošću će se zadovoljiti potrebe učenika i sportaša rekreativaca te će biti ujedno i prostor koji zadovoljava sve aspekte održivosti;
  3. Izgradnja dječjeg igrališta Slatina: riješit će se nedostatak prostora za igru i sportske aktivnosti u gradu Petrinji, a ujedno i potaknuti djecu i mlade na razvijanje socijalnih sposobnosti te osobni razvoj;
  4. Građenje svlačionice s pratećim sadržajima, pomoćnog igrališta i dječjeg igrališta Češko selo u Petrinji: uključuje uređenje nogometnog igrališta i izgradnju svlačionica i prostorija za sportske djelatnike čime će se povećati kvaliteta bavljenja sportom i općenito kvaliteta života stanovnika. Ovim projektom će se unaprijediti infrastrukturni kapaciteti za predškolski i školski uzrast djece čime će se doprinijeti povećanju kvalitete života djece u Petrinji poboljšati i unaprijediti kvaliteta društvenih sadržaja.

Ciljevi projekta

Ulaganjem u infrastrukturu dječjeg vrtića, igrališta, školske dvorane podići kvalitetu života najmlađih stanovnika grada Petrinje (i njihovih roditelja) te time direktno utjecati pozitivno na demografske procese u gradu Petrinji

Vrijednost i sufinanciranje 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA40.548.110,38 kn
Maksimalno sufinanciranje             34.297.700,07 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 20.10.2017. – 20.01.2021.

KONTAKT OSOBA – Vlasta Vuglec

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window