Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OPIS PROJEKTA

Ovim projektom će se upravljati provedbom Intervencijskog plana i izvještavati o realizaciji IP-a MRRFEU/MRMS, zatim planirati i koordinirati aktivnosti te pratiti njihovu realizaciju, obavljati aktivnosti informiranja i vidljivosti, koordinirati i komunicirati sa Partnerstvom za Intervencijski plan, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim dionicima, osigurati financijsko upravljanje Intervencijskim planom. Također će se osposobiti i educirati zaposlenici Grada Petrinje ali i zaposlenici gradskih ustanova i trgovačkih društava koji će sudjelovati u provedbi pojedinih projekata planiranih Intervencijskim planom. Uspostavit će se informatička platforma, čime će se olakšat upravljanje projektom i IP-om i osigurati lakši i jednostavniji način dolaska do informacija o projektima iz IP-a.

Ciljevi projekta

  1. Osnažiti kapacitete osoblja koje će sudjelovati na provedbi IP-a kako bi se pridonijelo učinkovitoj provedbi IP-a
  2. Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka radi učinkovitog upravljanja provedbom projekata (GIS)

 

Vrijednost i sufinanciranje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA2.897.344,74 kn
Maksimalno sufinanciranje2.462.743,02 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE – 7.2017 – 12.2022 (66 MJESECI)

KONTAKT OSOBA – Edisa Mašinović, Kata Rupčić

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr

Close Search Window