Informiranje, Radovi, Službena Petrinja, Vijesti|

Osim na sanaciji prometnica, Grad Petrinja radi i na unaprjeđenju pješačke prometne infrastrukture.

Trenutno je u tijeku izgradnja nogostupa na dvije lokacije (Gajeva i Nemecova ulica) za koje je Grad putem javnog poziva MRRFEU osigurao sufinanciranje. U Ul. LJ. Gaja radovi su pri kraju. Vrijednost izgradnje je 99.839,07 EUR, a sufinanciranje je osigurano u iznosu od 72.997,54 EUR (550.000,00 HRK). Vrijednost radova u Ul. J. Nemeca iznosi 264.699,38 EUR, a MRRFEU sufinancira 60.000,00 EUR.

Osim ovih lokacija, nogostupi se grade i u Ulici D. Petrovića, A.G.Matoša i I.G.Kovačića što je financirano isključivo sredstvima gradskog proračuna.

Nogostup će dobiti i Ul. Milana Dujnića. Trenutno je u tijeku projektiranje, a za izvođenje radova također je osigurano sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 59.000,00 EUR.

Comments are closed.

Close Search Window