Informacije, Vijesti|

U sklopu projekta sanacije prometnica oštećenih u potresu trenutno se izvode radovi  na sljedećim lokacijama:  

 • Dr. Ivana Ribara – uklanjanje postojećih rubnjaka, radovi na kolničkoj konstrukciji
 • Mije Srnaka glavni dio – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa na preostaloj dionici
 • Mije Srnaka – mali odvojak – priprema za asfaltiranje habajućeg sloja
 • Vatrogasna ulica – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa, asfaltiranje kolnih prilaza
 • Mirka Antolića – dogradnja tamponskog sloja i planiranje istog, priprema za asfaltiranje na preostaloj dionici
 • Antuna Mihanovića – postavljanje kanalica i ugradnja tampona
 • Željeznička ulica – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa
 • Ivana Filipovića – radovi na kolničkoj konstrukciji
 • Ivana Gundulića – pripreme za postavljanje rubnjaka
 • autobusno stajalište Pigik – radovi na kolničkoj konstrukciji i pješačkoj stazi
 • Zagrebačka ulica – priprema za asfaltiranje pješačkih staza
 • Milana Makanca – priprema za asfaltiranje
 • Trg narodnih učitelja – priprema za asfaltiranje
 • Trg Matice Hrvatske 1 – uklanjanje rubnjaka, priprema za asfaltiranje

Od ponedjeljka, 12. prosinca 2022., planiraju se sljedeći radovi:

 • Dr. Ivana Ribara – postavljanje novih rubnjaka, priprema za nosivi sloj asfalta
 • Mije Srnaka glavni dio – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa na preostaloj dionici
 • Mije Srnaka – mali odvojak – priprema za asfaltiranje habajućeg sloja
 • Vatrogasna ulica – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa, asfaltiranje kolnih prilaza
 • Mirka Antolića – dogradnja tamponskog sloja i planiranje istog, priprema za asfaltiranje na preostaloj dionici
 • Antuna Mihanovića – postavljanje kanalica i ugradnja tampona, priprema za asfaltiranje nosivog sloja
 • Željeznička ulica – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa,
 • Ivana Filipovića – radovi na kolničkoj konstrukciji, priprema za asfaltiranje nosivog sloja
 • Ivana Gundulića – postavljanje rubnjaka
 • autobusno stajalište Pigik – radovi na kolničkoj konstrukciji i pješačkoj stazi, priprema za asfaltiranje nosivog sloja

Comments are closed.

Close Search Window