Informacije, Stožer civilne zaštite, Vijesti|

Stožee civilne zaštite Grada Petrinje objavio je redovito tjedno Izvješće o poduzetim aktivnostima:

  • Putem operativne snage Komunalac Petrinja d.o.o. u periodu od 25.05.2021. do 01.06.2021. godine za 3 kućanstva navezenje kameni materijal u količini od 30 m3kako bise omogućio smještaj privremenih stambenih jedinica, uredio okoliš i omogućio pristup korisnika do objekta. Zbrinuto je ukupno 252,72  t građevinskog materijala i šute 13,5 t autoguma i 12,5 t otpadnog drveta.
  • U proteklih tjedan dana putem operativne snage Privreda d.o.o. Petrinja izvedeno je 19 novih priključaka kućanstava na vodovodnu mrežu i 5 priključaka za mobilne objekte. Izvršeno je 25 intervencija na kvarovima i sanacijama mreže.
  • Zaprimljeno i obrađeno je ukupno 2 789 zahtjeva za nekonstruktivnu obnovu stambenih objekata. Prema obradi zahtjeva 2 595zadovoljavaju uvjete i poslani su na daljnju proceduru u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. 194 zahtjeva zabilježeni su kao dupli zahtjevi, zahtjevi s objektima označeni crvenom i žutom naljepnicom, u vlasništvu RH i zahtjevi u kojima podnositelji nemaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj traže nekonstruktivnu obnovu.
  • Sukladno Zaključku sa sjednice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, održane dana 28.05.2021. godine, rok za zaprimanje zahtjeva za nekonstruktivnu obnovu stambenih objekata (tzv. zelene naljepnice) je 01.06.2021. godine prema tome molimo građane koji nisu podnijeli zahtjev da isto obave još danas.
  • Stožer civilne zaštite grada Petrinje do danas je donio 32 Odluka o uklanjanju objekata koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi sukladno zaprimljenim suglasnostima vlasnika/suvlasnika stradalih objekata i izrađenim elaboratima ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.
  • Trenutno je 89 objekata koji predstavljaju ugrozu za život i zdravlje ljudi u procesu provjere hitnosti za uklanjanje i definiranja tehničke dokumentacije.

Comments are closed.

Close Search Window