Službena Petrinja, Vijesti|

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonese donošenju što kvalitetnije Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Petrinjčica čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačnu verziju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Petrinjčica.

Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Petrinjčica, Javni poziv i Obrazac za savjetovanje dostupni su na: https://petrinja.hr/savjetovanja-u-tijeku/.

Comments are closed.

Close Search Window