Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonese donošenju što kvalitetnije Strategije zelene urbane obnove Grada Petrinje čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Petrinje, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Prijedlog Strategije zelene urbane obnove Grada Petrinje i Obrazac za savjetovanje dostupni su na: https://petrinja.hr/savjetovanja-u-tijeku/.

Comments are closed.

Close Search Window