Informacije, Vijesti|

Poštovani nositelji prava na katastarskim česticama u katastarskim općinama STRAŠNIK, GRABERJE, GORA I SIBIĆ, obavještavamo Vas o početku postupka izrade nove katastarske izmjere za dijelove navedenih katastarskih općina.

Geodetska tvrtka Geoanda d.o.o., Petrovaradinska 1b, Zagreb, sklopila je ugovor s DRŽAVNOM GEODETSKOM UPRAVOM o poslovima nove katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Grada Petrinje u dijelovima K.O. STRAŠNIK, K.O. GRABERJE, K.O. GORA i K.O. SIBIĆ. Terenski radovi na novoj katastarskoj izmjeri za dijelove k.o. STRAŠNIK i k.o. GRABERJE počinju 06.02.2023. godine, a za k.o. GORA i k.o. SIBIĆ počinju 17.04.2023. godine.

Pozivamo sve nositelje prava (vlasnici, posjednici, izvan knjižni vlasnici) na katastarskim česticama u K.O. STRAŠNIK, K.O. GORA, K.O. GRABERJE i K.O. SIBIĆ da se odazovu na JAVNI SKUP (TRIBINU), koji će se održati u PROSTORIJAMA LOVAČKOG DOMA LOVAČKOG DRUŠTVA „SRNA“ GORA, na adresi GORA 56, GORA, gdje ćemo Vas upoznati sa svim detaljima vezanim za novu katastarsku izmjeru, a posebno o načinu obilježavanja i označavanja Vaših čestica.

JAVNI SKUP za nositelje prava na katastarskim česticama u k.o. STRAŠNIK i k.o. GORA će se održati u srijedu 01.02.2023. godine u 17:00 sati.

JAVNI SKUP za nositelje prava na katastarskim česticama u k.o. GRABERJE i k.o. SIBIĆ će se održati u četvrtak 02.02.2023. godine u 17:00 sati.

MOLIMO VAS DA SE ODAZOVETE PREMA PREDVIĐENOM RASPOREDU U ŠTO VEĆEM BROJU, TE DA OBAVIJESTITE SVE ZA KOJE SMATRATE DA TREBAJU SUDJELOVATI U POSTUPKU KATASTARSKE IZMJERE.

Za sve potrebne informacije i upute obratite se geodetskoj tvrtki GEOANDA D.O.O., Petrovaradinska 1b, 10000 Zagreb.

Tel: 01/3861-182

E-mail: geoanda@geoanda.hr

Comments are closed.

Close Search Window