Informacije, Vijesti|

Komunalac Petrinja d.o.o. neće obračunavati svoju naknadu za upravljanje stambenim i stambeno-poslovnim zgradama kojima upravlja. Skupština Društva, s obzirom na tešku financijsku situaciju građana Građa Petrinje, te uzimajući u obzir činjenicu da u velikom broju vlasnici stanova i korisnici poslovnih prostora iste ne koriste jer su višestambene zgrade u većoj ili manjoj mjeri sve oštećene ili stradale u potresu, donijela je ovu odluku koja je na snazi od 1. travnja 2021. do daljnjega.

Darinko Dumbović, predsjednik Skupštine Društva, ujedno i gradonačelnik Petrinje ovu je odluku donio jer, kako je više puta komunicirao kroz medije, građani ne mogu plaćati naknade za ono što ne koriste.

Comments are closed.

Close Search Window