Informacije, Informiranje, Službena Petrinja, Vijesti|

Na lokaciji Privremenog skladišta građevinskog materijala Mala Gorica danas je održana primopredaja specijalnog komunalnog vozila – čistilice Komunalcu Petrinja d.o.o.. 

Vrijednost čistilice 260.787,50 eura s PDV-om, a u potpunosti je financirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je namijenjena za privremeno skladištenje građevinskog materijala u Maloj Gorici.

Direktor Komunalca Petrinja d.o.o. Željko Tonković danas je rekao kako su iznimno ponosni na ovaj novi stroj koji će prije svega biti namijenjen održavanju čistoće u skladištu građevinskog materijala, ali će služiti i svim građanima Grada Petrinje, obzirom mu je radni vijek oko 20 godina.

„Ono što mogu najaviti u narednom periodu, mi smo odlukom Vlade RH dobili 3,6 milijuna eura za financiranje opreme za obradu građevinskog materijala. Imamo pet strojeva utovarivača, dva rovokopača, stroj za obradu drobilice te reciklamer. Ovo je najveća investicija u Komunalac od njegovog osnutka“, rekao je direktor Tonković.

Primopredaji je nazočila saborska zastupnica i gradonačelnica Grada Petrinje Magdalena Komes.

„Sve je počelo nakon potresa u dogovoru s Fondom za zaštitu okoliša koji je već tada izdvojio prilično velika sredstva za čišćenje grada od posljedica potresa. Znamo da je bilo jako puno ruševina, jako puno smeća po gradu i glomaznog otpada. Kroz razgovor smo istaknuli potrebu da upravo naš Komunalac iskoristi priliku i odradi taj zahtjevan posao, a naravno i da iskoristi priliku kako bi se nabavila oprema koja će koristiti za tu svrhu, ali i koja će ostati, nakon što uklonimo sve posljedice potresa, za svakodnevne aktivnosti, odnosno djelatnosti koje ulaze u redovan rad Komunalca. Zahvaljujem ovom prilikom na suradnji i razumijevanju Fondu za zaštitu okoliša i Vladi Republike Hrvatske što su izdvojili zaista sredstva za novu opremu Komunalca“, rekla je gradonačelnica Komes.

Podsjetimo, na lokaciji Privremenog skladišta građevinskog materijala Mala Gorica svakodnevno se obavlja dovoz građevinskog materijala, nastalog uklanjanjem građevina stradalih u potresu, materijala te sortiranje materijala, kao i odvoz obrađenog materijala s lokacije.

Inače, mjere projekta uspostave ovog privremenog skladišta na lokaciji Mala Gorica provode se davanjem sredstava pomoći, a u okviru Ugovora sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grada Petrinje i tvrtke Komunalac Petrinja d.o.o. 9. listopada 2023. godine. Razdoblje provedbe planiranih i ugovorenih mjera je od 25. svibnja 2023. godine do najkasnije 31. prosinca 2025. godine. Ugovoreni iznos je 11.445.145,66 eura.

Comments are closed.

Close Search Window