Gradsko vijeće, Službena Petrinja, Vijesti|

Na netom održanoj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća Grada Petrinje, koja se održala u Velikoj dvorni POU Hrvatski dom 26. Ožujka 2020. godine predstavljen je prijedlog mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo Grada Petrinje. „U članku 2., prijedlog je da se tvrtkama i obrtima koji su uslijed koronavirusa privremeno obustavili rad, oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade.

U njemu se predlaže da se beskamantno odgodi naplata potraživanja javnih davanja za sve obveznike plaćanja istih za razdoblje dok traje ova epidemija. Nakon proteka razdoblja, svi obveznici će se moći pisanim putem obratiti Upravnom odjelu te će sklapati sa Gradom Petrinja sporazum o obročnoj otplati ako bude potrebe. Članak 4.se odnosi na Dječji vrtić. Grad Petrinja predlaže da se zbog epidemije koronavirusa u cijelosti oslobađa plaćanje usluga dječjeg vrtića za razdoblje i za one roditelje čija djeca nisu pohađala vrtić“, pojasnila je Ivana Kordić, pročelnica za proračun, financije i naplatu potraživanja Grada Petrinje.

Preciznije, tvrtke i obrti koji su uslijed koronavirusa privremeno obustavili rad u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade, a tvrtke i obrti koji su nastavili s radom i ostvarili smanjeni prihod u odnosu na veljaču 2020. godine djelomično se oslobađaju plaćanja obveze komunalne naknade u iznosu od 30 posto utvrđene obveze komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

  • da u razdoblju za koje traže oslobađanje plaćanja komunalne naknade nisu otpustili radnike,
  • koji imaju sklopljenu nagodbu sa Gradom Petrinjom te uredno podmiruju obveze sukladno istoj i
  • koji sa datumom 31.12.2019. godine nisu imali nepodmirena dugovanja prema Gradu Petrinji.

Zahtjev za djelomično i potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade sukladno stavku 1. obveznik plaćanja podnosi nadležnom upravnom odjelu protekom roka iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Grad Petrinja također beskamatno odgađa naplatu potraživanja i javnih davanja za sve obveznike plaćanja istih za razdoblje trajanja epidemije koronavirusa. Nakon proteka navedenog razdoblja svi obveznici mogu na pisani zahtjev sklopiti sa Gradom Petrinjom obročnu otplatu svih dugovanja.

Grad Petrinja također zbog epidemije koronavirusa u cijelosti oslobađa plaćanja usluge dječjeg vrtića roditelje čija djeca nisu pohađala vrtić.

Comments are closed.

Close Search Window