Gradsko vijeće, Informacije, Informiranje, Službena Petrinja, Vijesti|

Gradsko vijeće Grada Petrinje u utorak, 20. veljače 2024. u Vatrogasnom domu u Petrinji nastavilo je 28. sjednicu, prekinutu prošloga tjedna (u srijedu, 14. veljače) nakon rasprave o prijedlogu povećanja cijene odvoza komunalnog otpada, a potom i napuštanja sjednice od strane vijećnika oporbe zbog čega se ona, zbog nepostojanja kvoruma, nije nastavila.

Nakon što su jučer vijećnici HDZ-a zatražili glasanje o upućivanju akta poskupljenja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Petrinje predlagatelju na doradu, a što na kraju nije izglasano većinom glasova, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, kao predlagatelj, povukla je prijedlog povećanja cijene odvoza komunalnog otpada, kako bi isti bio upućen na doradu.

Na nastavljenoj 28. sjednici, gradski vijećnici su također raspravljali o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2023.godinu. „Riječ je o izmjeni koja se donosi temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti jer smo tijekom 2023. godine imali promjena u Vijeću, stavljanja mandata u mirovanje te je zbog toga trebalo uskladiti Odluku o financiranju koja je donesena početkom godine sa stanjem kakvo je bilo tijekom 2023. godine, što se tiče sastava vijećnika, odnosno vijećnica“, pojasnila je pročelnica Stručne službe Grada Ljuba Crnković. Vijećnici su potom raspravljali o prijedlogu Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2024. godinu. Obje odluke vijećnici su prihvatili jednoglasno.

Na dnevnom redu sjednice bilo je i o Izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine koje nije usvojeno.

Nakon što su vijećnici krajem prošle godine usvojili izmjene Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica, na nastavljenoj 28. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su jučer raspravljali o prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Petrinjčica, o čemu je izvijestila ravnateljica vrtića Jasna Mikulić.

„U Statutu Dječjeg vrtića Petrinjčica od 19.12.2023. godine mijenja se članak 13. i dodaje se novi članak 13.-a sa svrhom praktičnosti i ekspeditivnosti iz čega proizlazi konstatacija koja upućuje na izravnu suglasnost izvršnog čelnika koja u ime osnivača daje suglasnost na donošenje i izmjenu Pravilnika o radu te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika. Navedene promjene potrebne su zbog pojednostavljenja poslovanja i efikasnijeg upravljanja ustanovom“, navela je Mikulić.

Izmijenjen je i članak 88. Statuta prema kojem se radni odnos u Dječjem vrtiću uređuje sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja, općim propisima o radu i kolektivnom ugovoru.

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes je istaknula kako je ovaj prijedlog iskomuniciran sa predstavnicima sindikata, a na kraju je i podržan od strane gradskih vijećnika.

Comments are closed.

Close Search Window