Informacije, Informiranje, Službena Petrinja, Vijesti|

Obzirom na trenutno stanje otežanog dvosmjernog prometa u ulicama Vinogradi I, II, III i IV, uspostavlja se nova regulacija prometa.

Sukladno skici – pozicije nove regulacije prometa Ulicom Vinogradi IV predviđen je jednosmjerni promet od kućnog broja 23 (pozicija 3) do kućnog broja 9 (pozicija 2)  dok je u nastavku do kućnog broja 1 omogućen dvosmjerni promet samo za stanare Ulice Vinogradi IV koji stanuju na kućnim brojevima od 1 do 9.

Na poziciji 1 za vozila koja dolaze iz Ulice Vinogradi I predviđen je prometni znak B45-4 obaveznog smjera kretanja s dopunskom tablom E01, a za vozila koja dolaze iz smjera Vinogradi IV sa sjevera predviđen je promentni znak B45-3 obavezno smjera kretanja s dopunskom tablom E01 s kojom se ograničava prolazak u Ulicu Vinogradi IV.

Postojeći prometni znak B24 s dopunskom pločom E01 (Pozicija 1) se zadržava te se isti takav postavlja na poziciju 4 kako bi vozila za koja vrijedi zabrana mogla nastaviti Ulicom Vinogradi III ivratiti natrag s obzirom da u nastavku Ulica Vinogradi II i Vinogradi IV nema dovoljno prostora za okretanje vozila.

Na poziciji 2 predviđen je prometni znak B04 „Zabrana prometa u jednom smjeru“ za vozila koji dolaze sa sjeverne strane ulice Vinogradi IV, a označava zabranu prolaska svih vozila u tom smjeru te prometni znak A16 za vozila koja dolaze s južne strane iz razloga jer u nastavku prestaje jednosmjerni promet.

Na poziciji 3 predviđen je prometni znak C05 – cesta s jednosmjernim prometom za vozila koja ulaze s južne strane u dio ulice Vinogradi IV.

Unutar pozicija 4 i 5 u Ulicama Vinogradi II i Vinogradi III predviđen je jednosmjerni promet na način da je Ulica Vinogradi II jednosmjerna u smjeru sjever – jug, dok je Ulica Vinogradi III jednosmjerna u smjeru jug-sjever.

Na poziciji 4 predviđeni su prometni znakovi B45-4 i B04 kojima se vozila koja dolaze sa zapadnog kraka Ulice Vinogradi II usmjeravaju prema južnom kraku i prometni znak B02 za vozila koja dolaze sa sjevernog kraka zbog nedovoljne preglednosti.

Na poziciji 5 reguliran je prolaz vozilima koji dolaza sa sjeverne strane  Ulice Vinogradi II na način da je označen obavezan smjer prometnim znakom B45 i zabranjen smjer u Ulicu Vinogradi III prometnim znakom B04, dok je za vozila koja dolaze Ulicom Vinogradi III označen početak dvosmjernog prometa u nastavku prometnim znakom A16.

Ulice predviđene za dvosmjerno prometovanje su od pozicije 3 do pozicije 4 i od pozicije 1 do pozicije 5.

Ulica Vinogradi je slijepa ulica od kućnog broja 6 stoga je predviđen prometni znak C68.

Comments are closed.

Close Search Window