Informacije, Informiranje, Službena Petrinja, Vijesti|

Proljetna akcija deratizacije za područje Petrinje počinje 26. veljače 2024., a trajat će do 29. ožujka 2024.

Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u zato predviđene kutije tj. na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu. Mamci izloženi u blizini domaćih životinja (parafinski) izlagat će se na način da su vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli prenijeti.

Preparati koji će se koristiti registrirani su i dopušteni za primjenu u Republici Hrvatskoj rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

O provođenju sustavne deratizacije stanovnici Grada Petrnje bit će pravovremeno obaviješteni putem plakata postavljenih na vidljiva mjesta.

Operativni plan je okviran i podložan promjenama sukladno vremenskim uvjetima.

Osim domaćinstava, provesti će se deratizacija zelenih površina, gradske kanalizacije, revizionih okana, vodotoka i javnih ustanova.

Operativni plan deratizacije slijedi u nastavku:

Comments are closed.

Close Search Window