Informacije, Informiranje, Službena Petrinja, Vijesti|

  1. Grad Petrinja izlaže na javni uvid, u trajanju od 15 dana, Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Petrinju s popratnom dokumentacijom.
  • Javni uvid može se izvršiti svakog radnog dana od 26. listopada 2023. godine do 10. studenoga 2023. godine od 08:00 do 14:00 sati u zgradi  Grada Petrinje, izmještena adresa Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja. (2. kat, soba privremene pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj) i na mrežnoj stranici Grada Petrinje ( Savjetovanja u tijeku (petrinja.hr)
  • Na izloženi Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Petrinju zainteresirane osobe mogu dati primjedbe najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do 10. studenoga  2023. godine.
  • Primjedbe se podnose pisanim putem, na obrascu dostupnom na OBRAZAC za javni uvid (petrinja.hr) , te se dostavljaju na adresu elektronske pošte: kata.rupcic@petrinja.hr, osobno ili poštom na adresu Grada Petrinje, izmještena adresa Ulica Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja, zaključeno sa 10. studenog 2023. godine. Primjedbe koje nisu čitko napisane i nisu dostavljene u roku zaključenja Javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.

Comments are closed.

Close Search Window