Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ponedjeljak, 18. listopada 2021. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga  u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji – 2. faza“.

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, priprema i provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 22.11.2021 10:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.12.2021 16:00:00

Više informacija svi zainteresirani prijavitelji mogu pronaći na https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=339870d7-5248-4104-b3dc-e9860fb88d9f

Comments are closed.

Close Search Window