Susreti, Vijesti|

Jučer, 16. lipnja 2020. godine, je u Ogulinu održan sastanak gradonačelnika Grada Ogulina i gradonačelnika Grada Petrinje, Darinka Dumbovića te predstavnika komunalnih poduzeća oba grada.

Sastanak je održan na poziv Gradonačelnika Dalibora Domitrovića u svrhu promicanja prijateljskih odnosa jedinica lokalne samouprave. Nakon kratkog predstavljanja, razgovaralo se o problemima gospodarenja otpadom, načinu prikupljanja razvrstanog otpada te o projektima u provedbi i onima koji se tek planiraju realizirati. Cilj ovakve suradnje je potaknuti komunikaciju između jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća o problemima s kojima se susreću u djelokrugu komunalnih i drugih djelatnosti i potaknuti zajedničku suradnju u ostvarivanju nekih novih ciljeva i ideja na budućim projektima.

Comments are closed.

Close Search Window