Gradsko vijeće, Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

U ponedjeljak,6.rujna 2021.,u Društvenom domu “Stjepan Radić” u Hrastovici održana je 03.sjednica Gradskog vijeća Grada paetrinje. Nakon usvajanja dnevnog reda, skraćenog zapisnika s prošle sjednice te prisege vijećnika Peje Trgovčevića i zamjenika gradonačelnice,Ivana Prskala,odžan je aktualni s velikim brojem pitanja upućenim gradonačelnici.

Snimka aktualnog sata dostupna je na poveznici https://youtu.be/-NcZhdhT5Lg

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda:

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje.

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Prijedlog Odluke ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Prijedlog Odluke stavljanju izvan snage Odluke o namjeri prijenosa osnivačkih prava  Grada Petrinje nad javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten i davanja ovlasti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava

Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Mošćenica Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih  Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje 2021. – 2024. godine

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2021. godinu.

Uvrštena je dodatna točka dnevnog reda o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća. Za obnašanje navedene funkcije izabrana je Adrijana Nenadić, a izabran je i Odbor za financije i proračun.

S dnevnog reda su povučene sljedeće točke:

Prijedlog Odluke o kriterijima pri utvrđivanju prioriteta za obnovu stambenih objekata oštećenih u potresu na području Grada Petrinje

Izbor Odbora za Statut i Poslovnik.

Izbor Odbora za financije i proračun.

Izbor Odbora za mjesnu samoupravu.

Izbor Odbora za socijalnu skrb.

Izbor Odbora za dodjelu stipendija.

Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja.

Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova.

Izbor Odbora za urbanizam.

Izbor Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu.

Izbor Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata.

Comments are closed.

Close Search Window