Gradsko vijeće, Službena Petrinja, Vijesti|

04. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje održana je danas, 16. studenog 2021. godine, on – line putem aplikacije Zoom.

Na početku Sjednice usvojen je Skraćeni zapisnik sa 03. sjednice te je prije početka Aktualnog sata, Kristijan Holsinger  prisegnuo kao novi vijećnik umjesto Vesne Brebrić, dok je Tihomir Žilić, nakon provedenih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u Gradskom vijeću, prisegnuo kao vijećnik iz redova srpske nacionalne manjine.

U Odbor za statut i poslovnik imenovani su ; Željko Tonković za predsjednika te članovi ; Nenad Bužanić, Kristina Autischer, Nenad Radošević i Mario Tadić.

U Odbor za mjesnu samoupravu imenovani su; Tomislav Milošić za predsjednika i članovi Robert Polanščak, Tihomir Žilić, Darko Lipovac i Matej Marinović.

U Odbor za socijalnu skrb imenovani su ; Svjetlana Lazić za predsjednicu, Luca Gašpar Šako, Ivana Roksa, Višnja Jerman i Ankica Krnjaić Magdić za članove.

Odbor za stipendije čine sljedeći članovi; Ankica Krnjaić Magdić, Fran Komlinović, Danko Vuić i Nikola Bartulić, za predsjednika je izabran Darko Lipovac.

U Odbor za javna priznanja imenovani su; predjednik Zvonimir Martinović, članovi; Andrijana Radučević Bobinac, Maja Rudelić Zadrović, Nenad Bužanić i Nenad Radošević.

Novi Odbor za imenovanje ulica i trgova sastoji se od predsjednika; Roberta Polanščaka, Kristijana Holsingera, Domagoja Bernića, Vladimira Krpana i Nenada Radoševića.

U Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata imenovani su; predsjednik Nenad Bužanić, Goran Brebuić, Božo Križić, Francek Tonković i Joso Tićak.

Odbor za urbanizam ima 4 člana, a pozivaju se građani da strukovno predlože jednog člana obzirom su pozicija i opozicija dali svoje prjedloge, a imenoani su; Alen Pereković, Matija Piškur, Tihomir Bunjan i Danko Vuić.

Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu čine; predsjednik Jasenko Krovinović, a članovi su; Ivana Roksa, Hrvoje Kihalić, Robert Groza i Tihomir Bunjan.

Nakon cjelodnevne rasprave usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje,
 • Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje,
 • Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog       naselja “Sajmište” u Petrinji,
 • Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Podrušinovec” u Maloj Gorici (UPU-15),
 • Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
 • Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje poslovnog centra “CENTAR NOVOG ŽIVOTA” trgovačkom društvu “Poslovne zone” d.o.o. Petrinja,
 • Prijedlog Ispravka Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2021. godini,
 • Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Petrinja od darovatelja Centar za vozila Hrvatske d.d.,
 • Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja najamnine i naknade za korištenje stambenih jedinica u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Petrinje,
 • Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Mošćenica (zk.č.br. 1013/4 upisana u zk.ul. 2031 k.o. Mošćenica),
 • Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Mošćenica (zk.č.br.1013/4 upisana u zk.ul. 2031 k.o.Mošćenica) Općoj bolnici “Ivo Pedišić” Sisak,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa  poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu  Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o.,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu  Turističke zajednice Grada Petrinje,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa rada i financijskog plana Javne ustanove Centar za šljivu i kesten za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Privreda d.o.o. Petrinja za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji  Plana i programa rada i Financijskog izvješća za POU Hrvatski dom Petrinja za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa rada i  Financijskog  izvješća Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Grada Petrinje za  2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog otpada za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja (gradnje) objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2020. godinu,
 • Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području  Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog Izvješća  o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje  za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2020. godinu,
 • Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2020. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava doprinosa za šume za 2020. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 31.12.2020.  godine,
 • Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje.

Comments are closed.

Close Search Window