Gradsko vijeće, Vijesti|

U Vatrogasnom domu u Petrinji 15. veljače 2022. održana je 10. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje na kojoj se raspravlalo o tri točke dnevnog reda:

  • Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Petrinje – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu kod Hrvatske poštanske banke d.d.
  • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluga Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja
  • Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o dobrovoljnom zasnivanju založnog prava na nekretninama na kojima je izgrađen poslovni Centar novog života.

Nakon što je na devetoj izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnica povukla prijedlog Odluke o povećanju dopuštenog prekoračenja, s vijećnicima je u prostoru gradske uprave održan sastanak na kojem je Sonja Štefanić, pročelnica UO za financije vijećnicima održala prezentaciju te pobliže pojasnila razloge i potrebu za donošenje takve odluke. Vijećnici su pozdravili takav način komuniciranja s njima te je na 10. sjednici GV takva Odluka jednoglasno usvojena.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o izmjenama cijena vrtića. Naime, roditelji su apelirali da se cijena vrtića uskladi zbog čestog izostanka djece iz vrtića zbog samoizolacije.

Za dijete koje ne dolazi u vrtić zbog mjera izolacije ili samoizolacije duže od pet radnih dana u kontinuitetu, roditelj plaća 80 posto cijene od utvrđenog iznosa u skladu sa potpisanim ugovorom. Liječnička ispričnica potrebna je za djecu koja su obuhvaćena mjerom zbog vlastite bolesti ili bolesti člana kućanstva, a za djecu koja su obuhvaćena mjerom zbog kontakta u vrtiću nije potrebna, nego će se umanjenje cijene utvrditi na temelju evidencije prisutnosti djece u skupini. Umanjenje cijena iz ovog stavka odnosi se na siječanj, veljaču i ožujak 2022.godine, a po potrebi se može i produžiti, ovisno o razvoju epidemiološke situacije“ – pojasnila je pročelnica UO za društvene djelatnosti.

Budući da je Vladinim beskamatnim zajmom Gradu Petrinji plaćen dug Grada Poreznoj upravi zbog PDV-a, vijećnici su s 18 glasova za donijeli Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama na kojima je izgrađen Centar novog života, a koja je bila donesena za potrebe plaćanja navedenog duga.

Comments are closed.

Close Search Window