Gradsko vijeće, Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

U Vatrogasnom domu  u Petrinji u srijedu, 15. lipnja 2022. održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Sjednica je započela Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavili brojna pitanja gradonačelnici, pročelnicima te ravnateljima i direkrorima gradskih ustanova. Snimku Aktualnog sata 12. sjednice građani mogu pogledati na facebook i web stranici Grada.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda:

3. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Petrinje

4. Izvješće o radu i Financijskog izvješća POU Hrvatski dom Petrinja za 2021. godinu

5. Izvješće o radu i Financijsko izvješćeDječjeg vrtića „Petrinjčica“ Petrinja z a2021. godinu

6. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2021. godinu

7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2021. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje za 2021. godinu

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2021. godinu

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2021. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2021. godinu

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinje za 2021. godine

13: Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu PETRA – Petrinjske razvojne agencije za 2021. godinu

14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijskog plana Centra za šljivu i kesten za 2021. godinu

15. Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2021. godinu

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2021. godinu

17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2021. godinu

18. Izvješće o o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

20. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-4

21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o Izvješću gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

22. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Petrinje za 2021. godinu

23. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje od 01.01. – 31.12. 2021. godine

24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje društva Komunalac Petrinja d.o.o.

25. Prijedlog Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje

26. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje

Snimke Aktualnog sata dostupne su na https://www.facebook.com/sluzbenapetrinja/videos/1177459873077551 .

Comments are closed.

Close Search Window