Događaji, Službena Petrinja, Vijesti|

U Vatrogasnom domu Petrinja, u utorak, 13. rujna 2022. godine, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Na početku Sjednice usvojen je Skraćeni zapisnik s 12. sjednice te je održan aktualni sat.

Nakon cjelodnevne rasprave usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja za 2021. godinu.
 • Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja.
 • Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Petrinje i njegovog zamjenika.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana PETRA – Petrinjske razvojne agencije za 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Programa održavanja gradskom imovinom u 2022.g. Poslovne zone Petrinja d.o.o.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinje za 2022.g.
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu.
 • Prijedlog Izmjene Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina.
 • Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
 • Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Petrinje i Općine Kostrena sa PrijedlogomSporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa.
 • Informacija o donesenim odlukama o ispravku računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja.
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje društva Privreda d.o.o. Petrinja kod OTP banke d.d.
 • Prijedlog Odluke o načinu informiranja o radu mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti.

Audio i video snimka Sjednice dostupne su na: https://petrinja.hr/snimke-sjednica-gradskog-vijeca/

Comments are closed.

Close Search Window