Gradsko vijeće, Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

U ponedjeljak, 5. prosinca 2022. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje na kojoj se raspravljalo o 27 točaka dnevnog reda. Nakon Izvješća Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća te svečane prisege novih vijećnika, usvojen je Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća uz prijedlog vijećnika Roberta Groze da se u zapisniku navodi kako je koji vijećnik glasao.

Nakon aktualnog sata nastavljena je rasprava o ostalim točkama dnevnog reda, a koje su vijećnici u konačnici usvojili:

 • Prijedlog Odluke d usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Privreda d.o.o. za 2021. godinu
 • Prijedlog Odluke o usvajanju plana rada Privreda d.o.o. Petrinja za 2023. godinu
 • Prijedlog Odluke o usvajanju plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje komunalnog poduzeća Komunalac Petrinja d.o.o. za 2023. godinu
 • Prijedlog Odluke o naknadi za rad vijećnicima Gradskog vijeća i dlanovima radnih tijela
 • Gradskog vijeća Grada Petrinje
 • Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje  za 2023. godinu
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne za3tite na području Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
 • vlasništvu na području Grada Petrinje u 2023. godini
 • Prijedlog Odluke o financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2023. godini
 • Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 • Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Prijedlog Odluke o donošenju višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Petrinje
 • Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje
 • Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Petrinje
 • Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Petrinje

Podsjećamo kako su video snimke aktualnog sata i audio snimke cijele sjednice dostupne na

https://petrinja.hr/snimke-sjednica-gradskog-vijeca/

Comments are closed.

Close Search Window