Gradsko vijeće, Informiranje, Razvoj, Službena Petrinja, Vijesti|

Gradsko vijeće Grada Petrinje u utorak, 31. listopada 2023. godine održalo je 26. sjednicu. Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda i skraćenih zapisnika s prošlih sjednica te prisegom novog gradskog vijećnika, Mateja Križanića koji u Gradsko vijeće ulazi nakon što je svoj mandat u mirovanje stavila vijećnica Mosta Luca Gašpar Šako. Na sjednici je izabran i drugi potpredsjednik Gradskog vijeća na koju funkciju je izabran vijećnik Robert Groza.

Na aktualnom satu vijećnici su gradonačelnici postavljali pitanja o aktualnim problemima poput deficita liječničkog kadra u gradu, prometne sigurnosti u gradu, privremenom odlagalištu građevinskog materijala u Maloj Gorici, sanaciji nogostupa u Sisačkoj ulici u Petrinji te asfaltiranju cesta, raspisivanju izbora za Vijeća Mjesnih odbora i Gradskih četvrti, obnovi pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u gradskoj jezgri.

Na sjednici je usvojen niz akata:

 • Strategija zelene urbane obnove Grada Petrinje
 • Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Petrinje
 • Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Plan zaštite od požara za Grad Petrinju za 2023. godinu
 • Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje
 • Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa s Općinom Selnica ob Dravi
 • Prijedlog Odluke o financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2024. godini
 • Odluka o određivanju deficitarnih zanimanja
 • Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje
 • Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Petrinje
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće srpske nacionalne manjine Grada Petrinje
 •  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja
 • Izmjene i dopune Plana rada Privreda d.o.o. Petrinja za 2023. godinu
 • I. Izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2023. godinu
 • I. Izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2023. godinu
 • I. Izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2023. godinu

Gradski vijećnici jednoglasno su usvojili Strategiju zelene urbane obnove Grada Petrinje koju je Grad Petrinja prijavio za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na kojoj se radilo proteklih osam mjeseci.  Kako je pojasnila Kata Rupčić, privremena pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj „Strategija zelene urbane obnove grada predstavlja stratešku podlogu i ona je od iznimnog značaja za jedinicu lokalne samouprave. Donosi se na razdoblje od pet do deset godina. Usmjerena je prema sustavnom i cjelovitom unapređenju vrijednog građevnog fonda i zelene infrastrukture gradskog područja. Činjenica je da mi imamo jako puno tog fonda i tog potencijala, međutim on zaista nije možda na najbolji način iskorišten. Predmet ove Strategije uključuje prostore i zgrade koji se ističu svojim društvenim značajem i potencijalom za prenamjenu u pogodniji oblik korištenje te otvorene zelene prostore koji nude priliku za aktivaciju širokog spektra eko-sistemskih usluga. Strategija se temelji na sveobuhvatnoj analizi prostornih resursa koji uključuju građevinski fond te pripadajuće vanjske prostore s posebnim naglaskom na napuštene i slabo korištene prostore i zgrade te širok spektar prirodnih i poluprirodnih područja.“

Snimka sjednice dostupna je na https://petrinja.hr/snimke-sjednica-gradskog-vijeca/ .

Comments are closed.

Close Search Window