Vijesti|

Treći larvicidni tretman usmjeren na suzbijanje ličinki komaraca na području Grada Petrinje provodit će se 6. lipnja 2023. od 09:00 sati.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman će se u prvom mogućem tretmanu kada nastupe povoljni vremenski uvjeti.

Lokacije legla – žarišta komaraca

1PetrinjaGroblje Sv.Rok
2PetrinjaGroblje Sv.Trojstvo
3PetrinjaGroblje Sv.Nikola
4PetrinjaGroblje Sv.Benedikta
5PetrinjaKupalište-bara pokraj odbojkaškog igrališta
6MošćenicaUlica Kralja Tomislava- odvodni kanal
7MošćenicaUlica K.Petra Krešimira- odvodni kanal
8PetrinjaM.Gupca- prema Selištu- odvodni kanal
9MošćenicaKolodvorska-lijevi odvojak
10MošćenicaIza stare pošte- odvodni kanal
11PetrinjaSisačka ulica- odvodni kanal
12MošćenicaUl.Ruđera Boškovića- odvodni kanal
13MošćenicaUl.Kneza Branimira – odvodni kanal
14PetrinjaUl.Marka Marulića- odvodni kanal
15MošćenicaUl.Kupska
16MošćenicaUl.Vatroslava Lisinskog- odvodni kanal
17MošćenicaUl.Petra Zrinskog-M.Gupca- odvosni kanal
18PetrinjaBolnica- odvodni kanal
19PetrinjaOkoliš restorana Štuka- močvara
20PetrinjaOdvojak D.Stahuljaka – popolavljeni podrum
21PetrinjaUlica S.Radića- odvodni kanal
22PetrinjaUl.I.Vončina- odvodni kanal
23PetrinjaUL.M.Krleže (bara iza željezničke pruge desno)
24PetrinjaUl.Đ.Tiljka-odvodni kanal
25PetrinjaUl.6.Kolovoza iza Garvrilović i igrališta (natopljena polja)
26PetrinjaRokova ulica- potok iza nogometnog igrališta
27PetrinjaUlica Gromova- kanal pream groblju
28PetrinjaUlica Muhe- natopljena polja
29PetrinjaD.Cesarića- sajmište – natopljena polja
30N.DrenčinaN.Drenčina III – kanal uz jezero
31N.DrenčinaN.Drenčina III -odvodni kanal na kraju naselja
32N.DrenčinaN.Drenčina I- odvodni kanal
33PetrinjaUlica J.Mencina – odvodni kanal
34PetrinjaUlica I.Zoche – odvodni kanal
35PetrinjaUlica R.Horvata – odvodni kanal
36MošćenicaDio potoka od A.Starčevića do B.Jelačića
1PetrinjaGroblje Sv.Rok
2PetrinjaGroblje Sv.Trojstvo
3PetrinjaGroblje Sv.Nikola
4PetrinjaGroblje Sv.Benedikta
5PetrinjaKupalište-bara pokraj odbojkaškog igrališta
6MošćenicaUlica Kralja Tomislava- odvodni kanal
7MošćenicaUlica K.Petra Krešimira- odvodni kanal
8PetrinjaM.Gupca- prema Selištu- odvodni kanal
9MošćenicaKolodvorska-lijevi odvojak
10MošćenicaIza stare pošte- odvodni kanal
11PetrinjaSisačka ulica- odvodni kanal
12MošćenicaUl.Ruđera Boškovića- odvodni kanal
13MošćenicaUl.Kneza Branimira – odvodni kanal
14PetrinjaUl.Marka Marulića- odvodni kanal
15MošćenicaUl.Kupska
16MošćenicaUl.Vatroslava Lisinskog- odvodni kanal
17MošćenicaUl.Petra Zrinskog-M.Gupca- odvosni kanal
18PetrinjaBolnica- odvodni kanal
19PetrinjaOkoliš restorana Štuka- močvara
20PetrinjaOdvojak D.Stahuljaka – popolavljeni podrum
21PetrinjaUlica S.Radića- odvodni kanal
22PetrinjaUl.I.Vončina- odvodni kanal
23PetrinjaUL.M.Krleže (bara iza željezničke pruge desno)
24PetrinjaUl.Đ.Tiljka-odvodni kanal
25PetrinjaUl.6.Kolovoza iza Garvrilović i igrališta (natopljena polja)
26PetrinjaRokova ulica- potok iza nogometnog igrališta
27PetrinjaUlica Gromova- kanal pream groblju
28PetrinjaUlica Muhe- natopljena polja
29PetrinjaD.Cesarića- sajmište – natopljena polja
30N.DrenčinaN.Drenčina III – kanal uz jezero
31N.DrenčinaN.Drenčina III -odvodni kanal na kraju naselja
32N.DrenčinaN.Drenčina I- odvodni kanal
33PetrinjaUlica J.Mencina – odvodni kanal
34PetrinjaUlica I.Zoche – odvodni kanal
35PetrinjaUlica R.Horvata – odvodni kanal
36MošćenicaDio potoka od A.Starčevića do B.Jelačića
37MošćenicaOdvodni kanal Braće Radić – K.Zvonimira 
38PetrinjaOdvodni kanal Ul.I.Valenta
  39  Mošćenica  Ul.Tina Ujevića – Narodni preporod- odvodni kanal
40PetrinjaUL.Ruđera Boškovića- odvodni kanal
41PetrinjaUl. P.P.Matanovića- močvara

Comments are closed.

Close Search Window