Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Iz tvrtke Sanitacija d.o.o. koja obavlja uslugu suzbijanja štetočina, deratizacije i dezinsekcije na području Grada Petrinje za 2022. godinu, obavještavaju javnost kako će prvi tjedan jesenske akcije deratizacije trajati od 26. rujna do 30. rujna 2022. u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Jesenskom akcijom deratizacije bit će obuhvaćeni sljedeći sljedeći objekti/površine:

  1. Individualne stambene zgrade s gospodarskim i ekonomskim dvorištem (cca 10.185 komada)
  2. Stambene zgrade – ulaz (cca 83 komada)
  3. Poslovni objekti (cca 250 komada)
  4. Zelene površine (26.840 m²)
  5. Gradska kanalizacija (38,8 km)
  6. Reviziona okna (380 komada)
  7. Vodotoci – obala Petrinjčice (3,5 km)

Comments are closed.

Close Search Window