Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Grad Petrinja će ove godine, u suradnji s grupacijom EducirajMe maturantima s područja grada Petrinje osigurati besplatno korištenje Web aplikacije E-pripreme za državnu maturu neovisno o tome koju školu pohađaju.

EducirajMe aplikacija (E-pripreme za državnu maturu) jedinstvena je u Republici Hrvatskoj. Nudi online pripremu, kroz jednostavan i učinkovit pristup učenja, testiranja i samovrednovanja znanja za maksimalno učinkovitu pripremu za državnu maturu. Putem aplikacije maturantima se omogućuje da se u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu ili uređaju (računalo, mobitel Android i iOS, tablet) povežu na aplikaciju.

Aplikacija E-pripreme nudi mogućnost:

  • interaktivnih kvizova (s vidljivim rješenjima odmah nakon rješavanja ispita)
  • interaktivne osobne statistike koja nudi prikaz osobnog napretka
  • uspoređivanja rezultata s ostalim korisnicima aplikacije
  • međusobnog slanja poruka motivirajućeg sadržaja
  • roditeljskog uvida u redovitost učenja i napredak djeteta.

 Neograničeno korištenje aplikacije do 31. kolovoza 2023. godine.

Način prijave:

Prijava se može obaviti dostavom skeniranog Obrasca koji se nalazi u nastavku teksta na e-mail adresu e-pripreme-maturanti@petrinja.hr ;

 poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD PETRINJA, Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja s naznakom “E – pripreme za državnu maturu”;

ili se predaje neposredno u zatvorenoj omotnici s naznakom “E – pripreme za državnu maturu” u pisarnici Grada Petrinje, Braće Hanžek 19, 44 250 Petrinja.

Prijave se zaprimaju zaključno s danom 17. ožujka 2023. godine, a sve potrebne informacije za pristup aplikaciji prijavitelji će dobiti na svoj mail.

Želimo vam uspješne pripreme!

Obrazac za prijave dostupan je na: https://petrinja.hr/download/obrazac-e-pripreme-za-drzavnu-maturu/

Comments are closed.

Close Search Window