Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Zbog izvođenja radova na sanaciji cestovnog mosta preko rijeke Petrinjčice u Ulici Mije Srnaka u Petrinji, na snazi je Odluka o određivanju privremene lokacije za prodaju roba iz prijevoznih sredstava.

Privremena lokacija je u ulici Matije Reljkovića br. 25 na katastarskoj čestici 5330/1 u k.o. Petrinja, a umjesto dosadašnje u ulici 6. kolovoza.

Comments are closed.

Close Search Window