Popisi službenih vjesnika

Generalni urbanistički plan grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj: 10/07., 8/08., 42/08., 12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16, 69/19 i 62/20 )

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje (“Službeni vjesnik” broj: 30/05, 55/06, 08/08, 13/08, 42/08, 12/11. 17/12, 21/14, 6/15, 18/15, 48/16, 1/18 i 62/20)

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinje

Prostorni plan Grada Petrinje

Važeći urbanistički planovi uređenja

Detaljni planovi uređenja

Close Search Window