Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Grad Petrinja donio je u prosincu prošle godine Odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Grada Petrinje.  Radove za opće dobro bez naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22) dužne su organizirati jedinice lokalne i područne samouprave. Tom  mjerom Grad Petrinja može radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Grada Petrinje angažirati za rad za opće dobro. Rad za opće dobro se ne plaća, a mjesečno korisnici mogu biti angažirani 60 do 90 sati i to temeljem ugovora kojim se određuje trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla.

Troškove nastale vezano uz rad za opće dobro poput eventualne obuke ili zaštitne obuće i odjeće podmirivat će Grad Petrinje.

Centar za socijalnu skrb dostavljat će Gradu Petrinji podatke o radno sposobnim i djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade, kojih je na području Grada Petrinje 240, a ostalu proceduru dogovarat će Grad s korisnicima.

U gradskoj upravi u srijedu, 25. siječnja 2023.  održan je sastanak na kojem su sudjelovali Marija Čihor Abramović, v.d. voditeljica područnog ureda Zavoda za socijalni rad u Petrinji te gradonačelnica Komes sa suradnicima, a na kojem se detaljnije dogovaralo o provođenju ove mjere.

Ovom mjerom Grad će moći  zainteresiranim subjektima poput udruga ili javnih ustanova koje imaju potrebu za povremenom dodatnom radnom snagom osigurati istu, a istodobno omogućiti radno sposobnim osobama izlazak na tržište rada te doticaj i komunikaciju s potencijalnim poslodavcima. Zainteresirani subjekti koji imaju potrebu za dodatnom povremenom radnom snagom mogu se javiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Petrinje na mail joso.grahovac@petrinja.hr ili broj tel. 044/515-254.

Comments are closed.

Close Search Window