Događaji, Informiranje, Vijesti|

U utorak, 04. svibnja 2021. godine započela je raspodjela paketa koje je donirala TIKA, Turska agencija za suradnju i koordinaciju. Predaja paketa od strane TIKA-e obavljena je u ponedjeljak,03. svibnja, a Grad Petrinja ih dalje raspodjeljuje korisnicima kontejnerskih naselja na području Grada Petrinje (Sajmište, Češko Selo, Mošćenica).

Comments are closed.

Close Search Window