Petrinjčica

Rječica Petrinjčica izvire u vršnim dijelovima Zrinske gore na visini od 560 m. Zbog velike razlike između izvora i ušća (460 m) ona snažno erozira i usijeca korita.

Dužina toka je 36 km, a površina slivnog područja 150 km2. Osim što u ovoj rijeci možemo pronaći 20 vrsta riba koje su karakteristične za gorske rijeke, u njoj obitava osam vrsta ugroženih i zaštićenih riba. Petrinjčica i njezino porječje predstavljaju raznoliki prirodni rezervat s nalazištima okamina iz razdoblja mezozoika.

Kupa

Rijeka Kupa, zaštićeni hidrološki spomenik prirode (296 km), većim dijelom čini sjevernu granicu područja grada Petrinje. U petrinjskom toku to je široka i mirna rijeka, s brojnim prirodnim pješčanim plažama i adama.

Gradsko kupalište smješteno nedaleko od ušća Petrinjčice u Kupu proglašeno je najljepšim kupalištem na području Sisačko-moslavačke županije.

Close Search Window