Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

Obavještavamo umirovljenike kako je rok za predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na božićnicu produljen do 16. prosinca 2022.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se u pisarnici Grada Petrinje zaključno sa 16.12.2022.godine, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati ili putem pošte, a mogu se podnijeti i na mail seliha.ferencak@petrinja.hr ili silva.musulin@petrinja.hr kao i putem predsjednika mjesnih odbora Grada Petrinje i predsjednika gradskih četvrti Grada Petrinje čiji se kontakti nalaze na stranicama Grada Petrinje https://petrinja.hr/mjesna-samouprava/.

Comments are closed.

Close Search Window