Informacije, Radovi, Vijesti|

U sklopu projekta sanacije prometnica oštećenih u potresu trenutno se izvode radovi  na sljedećim lokacijama:  

– Ivana Ribara – priprema za asfaltiranje nosivog sloja

– Mije Srnaka – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa

– Mije Srnaka – odvojak – priprema za asfaltiranje habajućeg sloja

– Franje Jelačića – izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa te priprema za asfaltiranje habajućeg sloja

– Vatrogasna ulica – dogradnja tamponskog sloja i planiranje istog uz postavljanje rubnjaka i asfaltiranje nosivog sloja

– Mirka Antolića – dogradnja tamponskog sloja i planiranje istog, priprema za asfaltiranje na preostaloj dionici

– Antuna Mihanovića – postavljanje kanalica i ugradnja tampona

– Željeznička ulica – asfaltiranje nosivog sloja i izdizanje poklopaca i vodovodnih kapa

– Ivana Filipovića – frezanje asfaltnog sloja i ugradnja rubnjaka

– Vinogradi bez makadama, ulica PIGIK i Voćarska ulica do odvojka – završeni radovi

– Bus stajalište – ugradnja rubnjaka i priprema za asfaltiranje

– Ivana Trnskog – priprema za asfaltiranje, kolni ulazi i priključci

– Vinogradska ulica – priprema za asfaltiranje habajućeg sloja asfalta

– Slavka Kolara – priprema za asfaltiranje habajućeg sloja asfalta

– Zagrebačka ulica – priprema i asfaltiranje nogostupa

– Ivana Gundulića – uklanjanje rubnjaka

Comments are closed.

Close Search Window