Službena Petrinja, Stožer civilne zaštite, Vijesti|

U izmještenom prostoru Gradske uprave Grada Petrinje, Danijel Dvorneković, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Petrinje, simbolično je u 12:19 sati održao konferenciju za medije na kojoj je predstavio izvješće o učinjenom kao i buduće aktivnosti Stožera.

Dvorneković je istaknuo da je do sada sanirano 508 kvarova na vodovodnoj mreži koji su uzrokovani potresom, izvedeno je 198 priključaka u vrijednosti od milijun kuna.

S obzirom na podnesene zahtjeve vrijednost novih besplatnih priključaka kućanstvima iznosit će oko tri milijuna kuna.

Od strane operativne snage Komunalac Petrinja d.o.o. u proteklih tjedan dana nasipano je 110 kubika kamenog materijala za postavljanje privremenih stambenih jedinica i za pristupe do samih kontejnera.

Od prošlog Stožera dodatno je spojeno još 20 kontejnera te, uz dosadašnju izgradnju deset mobilnih kućica, dodatno se izgrađuju dvije drvene kućice kao privremeni objekti za stambeno zbrinjavanje.

Do sada je zaprimljeno 2665 zahtjeva za nekonstruktivnu obnovu stambenih objekata od toga dodatnom obradom ustanovljeno je za 130 zahtjeva da podnositelji nemaju prijavljeno prebivalište.

Sa žutom oznakom evidentirano je 24 zahtjeva, sa crvenim oznakama evidentirano je tri zahtjeva. Po traženju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje do sada im je dostavljeno ukupno 280 obrađenih zahtjeva koji su krenuli s realizacijom izrade projektne dokumentacije sanacije oštećenja na nekonstruktivnim elementima na oštećenim objektima.

Ivana Lamza, zamjenica direktora Komunalca Petrinja, navela je kako se redovno odvozi otpad iz građanskih objekata te kako se i dalje naizmjence odvozi miješani komunalni otpad te jedan tjedan plastika i miješana ambalaža, dok drugi tjedan papir. Svaki tjedan odvozi se biootpad, a nastojat će se i dalje unaprjeđivati taj dio usluge.

Lamza je dodala da se nada da će se čim skorije vratiti na ‘staro’ koje je narušeno tijekom potresa. Također je pozvala građane da sav glomazni otpad, tekstil i ostalo što ne znaju gdje i kako zbrinuti dovezu u privremeno reciklažno dvorište u Mažuranićevoj ulici. Radno vrijeme privremenog reciklažnog dvorišta u Mažuranićevoj ulici je od ponedjeljka do subote od 07:30 do 19 sati.

Comments are closed.

Close Search Window