Službena Petrinja, Stožer civilne zaštite, Vijesti|

Magdalena Komes, gradonačelnica Grada Petrinje  i Branislav Koljaja, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Petrinje, u utorak, 19. listopada 2021., ugostili su prof.dr.sc. Željka Bačića s Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao voditelja projekta  „University Network for Disaster Risk Reduction and Management in Indian Ocean Rim” – UN4DRR te partnere navedenog projekta – predstavnike  9 sveučilišta s Cipra, Indonezije, Maldiva, Belgijei Španjolske.

Geodetski fakultet partner je na projektu „University Network for Disaster Risk Reduction and Management in Indian Ocean Rim” – UN4DRR – kojeg financira Europska unija kroz program ERASMUS+ KA2 CBHE – Izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja (EACEA oznaka 609592-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP).Projekt traje tri godine, od 15. siječnja 2020. – 14. siječnja 2023.

Kao tehnički trening za partnere iz Azije s ciljem demonstracije primjene novih tehnologija (daljinski snimci, GNSS, dronovi, GIS) prilikom i nakon prirodnih katastrofa, Geodetski fakultet organizirao je posjet Cipru, gdje je fokus bio na požarima, te posjet Petrinji gdje je naglasak na potresu.

U sklopu posjeta Petrinji održan je i spomenuti sastanak s gradonačelnicom i načelnikom Stožera gdje se razgovaralo o nastalim štetama, aktivnostima spašavanja te nastavno sanacije i uspostave životnih funkcija u gradu nakon potresa.

Comments are closed.

Close Search Window