Ostale udruge

GRADSKA LIMENA GLAZBA PETRINJA

PETRINJA, Turkulinova 7
Kontakt: Tomislav Komes

E- mail: info@glg-petrinja.hr 

OGRANAK MATICE HRVATSKE U PETRINJI

Predsjednik
Vladimir Krpan, e-mail: vladimir.krpan@morh.hr

Potpredsjednik
Davor Salopek, e-mail: arhitektisalopek@arhitektisalopek.hr

Trg dr. Franje Tuđmana 13
44250 PETRINJA
Hrvatska

PETRINJSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA “PETRIART”

PETRINJA, M. GUPCA 2
Kontakt: Željko Lipovac
Ive Maline 18, 44 250 Petrinja

PETRINJSKI SPORTSKI SAVEZ

PETRINJA, Ivana Gundulića 2
Kontakt: Veljko Ognjenović
Tel: 044/512-244

UDRUGA SLIJEPIH SMŽ

SISAK, I.MEŠTROVIĆA 32
Kontakt: Danko Tomanić 
Tel/Fax: 044/547-511

UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE “NAŠ ŽIVOT”

PETRINJA, Vladimira Nazora 16
Kontakt: Radmila Vlak
Mob: 091/3345-051

GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA PETRINJA

PETRINJA, Vladimira Nazora 19c
Kontakt: Rezika Krolo
Tel: 044/815-054

E-mail: biba1.10.54@gmail.com

DRUŠTVO “NAŠA DJECA” PETRINJA

Trg narodnih učitelja 4b, 44 250 Petrinja
Kontakt: Martina Boltužić Dževerlija
E- mail: dndpetrinja@gmail.com

ODRED IZVIĐAČA “KUPA” PETRINJA

PETRINJA, I. Gundulića 1
Kontakt: Igor Žilić
Tel: 044/813-985
Fax: 044/813-986

UDRUGA ZA POMOĆ I NJEGU STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA “STAR”

PETRINJA, Lj. Gaja 40a
Kontakt: Lucija Gašparić
Mob: 098/394 -719

E- mail: udruga.star@gmail.com

UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA PETRINJSKOG VINOGORJA

PETRINJA, Matije Reljkovića 53
Kontakt: Zlatko Sigur
Mob: 099/5171-362

PČELARSKA UDRUGA “PETRINJA”

PETRINJA, Dragutina Careka 2/1
Kontakt: Mihael Jurić
Tel: 044/815-138

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PETRINJA

Petrinja, Turkulinova 9

Kontakt: Ivana Kovačević Škrinjarić
Tel/Fax: 044/815-327

E- mail: crveni.kriz.petrinja@sk.t-com.hr

UDRUGA HRVATSKA ŽENA

PETRINJA, Vladimira Nazora 16
Kontakt: Mira Bešlić
Mob: 091/4823-254

UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIKE, KULTURE I SUŽIVOTA – UDRUGA IKS

PETRINJA, Turkulinova 9
Kontakt: Tamara Jovičić
Tel/Fax: 044/814-562
iks@udrugaiks.hr
www.udrugaiks.hr

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

PETRINJA, J. Babić 18
Kontakt: Snježana Tomašević
Tel/Fax. 044/719-482

E-mail: snjezana@uosismz.hr

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “ZRIN”

PETRINJA, Ivana Gundulića 1
Kontakt: Kristina Suppe
E-mail: hpd.zrin@hps.hr

UDRUGA PETRINJSKIH MAŽORETKINJA

Kontakt: Željka Banović
Mob: 091/8835-574

SKD “PROSVJETA”- PODODBOR PETRINJA

Petrinja, Malinova 29
Kontakt: Mara Vilus
Tel/Fax: 044/814-067

UDRUGA ŽENA “GORA-SIBIĆ”

PETRINJA, Gora 12
Kontakt: Štefica Tominović
Tel: 044/824-652

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA “PETRINJA”

PETRINJA, Trg dr. Franje Tuđmana 13
Kontakt: Nikola Nožinić

Mob: 091/3300138

MOTO KLUB “VELIKI POGLAVICA” (“BIG CHIEF”) PETRINJA

PETRINJA, Ljudevita Gaja 40a
Kontakt: Srećko Miočinović
Mob: 098/247-271

“ZRINSKA GORA” UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODNIH, POVIJESNIH I KULTURNIH VRIJEDNOSTI I GOSPODARSKI RAZVOJ BANOVINE

PETRINJA, Augusta Šenoe 10

Kontakt: Matija Bučar
Mob: 099/250 4295

E-mail: matija.bucar@ufzg.hr

UDRUGA KUPA A.M.J., MOŠĆENICA

MOŠĆENICA, Ante Starčevića 95
Kontakt: Damir Kucek
Mob: 098/9982-602

UDRUGA KINEZIOLOGA PETRINJA

PETRINJA, Mirka Antolića 18
Kontakt: Ivana Orlić

SPORTSKO – REKREATIVNI KLUB MOKRICE

SREDNJE MOKRICE, Srednje Mokrice 0
Kontakt: Josip Pavlović

UDRUGA SVINJOGOJACA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

PETRINJA, Otona Kučere 62
Kontakt: Kata Borota

KLUB UZGAJATELJA SISAČKOG PREVRTAČA

PETRINJA, Stjepana Radića 85
Kontakt: Mihajlo Klobučar
Tel: 044/815-383

UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA PATRONUS SISAK

PETRINJA, Braće Hanžek 2b
Kontakt: Melita Madžo
Mob: 099/3119-539

UDRUGA TREĆA SREĆA

PETRINJA, Pejina bukva 16
Kontakt: Željko Uzelac

UDRUGA ZA EKOLOGIJU I RAZVOJ “PUT KESTENA”

Gornja Bačuga 63
Kontakt: Đuro Juić

UDRUGA GRAĐANA PETRINJE “OTISAK”

PETRINJA, Slavka Kolara II odvojak 24c
Kontakt: Valentino Valent

UDRUGA MLADIH ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI, RAZVOJA, INFORAMTIKE I DRUŽENJA – UDRUGA MLADIH K.R.I.D.

PETRINJA, Ljudevita Gaja 40a
Kontakt: Slaven Kadečka

E-mail: udruga.mladih.krid@gmail.com

UDRUGA ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

PETRINJA, Vladimira Nazora 16
Kontakt: Goranka Vuić
Mob: 099/2607-222

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA “ZRINSKA GORA – TUROPOLJE”

PETRINJA, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2
Kontakt: Božidar Antolec
Tel: 044/812-933

CENTAR ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA I RAZVOJ LJUDSKIH VRIJEDNOSTI HUMANIKA

PETRINJA, Ive Maline 55
Kontakt: Marina Kušan – Hadžić

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “SVETI DUH” HRASTOVICA

PETRINJA, Hrastovica 288a
Kontakt: Damir Knežić

UDRUGA ĐERAM DRAGOTINCI

PETRINJA, Dragotinci 37
Kontakt: Kata Perković

E-mail:kataketi.perkovic@gmail.com

MOTOCROSS KLUB PETRINJA

PETRINJA, Trg dr. Franje Tuđmana 14
Kontakt: Nenad Rak

E-mail: nenadrak1972@gmail.com

POSMRTNA PRIČUVA

PETRINJA, Andrije Petračića I lijevi odvojak 6
Kontakt: Mladen Panić

UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA “BANIJSKA ŠARA”

PETRINJA, Donja Bačuga 108c
Kontakt: Mladen Čačić

UDRUGA ZA JAHANJE I TERAPIJU POMOĆU DOMAĆIH ŽIVOTINJA “LIBERO” PETRINJA

PETRINJA, Dragotinci 23
Kontakt: Juraj Kardaš

GRAĐANSKI AKTIVIZAM

PETRINJA, Ljudevita Gaja 82a
Kontakt: Palma Miličević

E-mail: palmami@gmail.com

UDRUGA “POKUPSKA RUŽA” PETRINJA

PETRINJA, Ulica Gromova I desni odvojak 6
Kontakt: Vesna Gabriša

UDRUGA BELOTA PETRINJA

PETRINJA, Ive Maline 101
Kontakt: Ilija Josipović

UDRUGA MLADIH „FUTURE“

Kontakt: Danijela Bijelac

Mob: 098/182 8317

E- mail: udruga.mladih.future@gmail.com

AEROKLUB PETRINJA

Kontakt: Krešimir Štajcar

Mob: 099/697 6373

E- mail: crashimir@gmail.com

CENTAR ZA KULTURU I DRUŽENJE „PETI ELEMENT“

Kontakt: Fran Komlinović

Mob: 097/795 7482

E-mail: fran.komlinovic@gmail.com

ZAVIČAJNA UDRUGA „DUMAČE“

Kontakt: Joso Grahovac

Mob: 098/982 3645

UDRUGA „BRAVO“  – udruga za zaštitu zdravlja, prevenciju bolesti i tjelesnu aktivnost

Kontakt: Jasminka Bušić

Mob: 091/763 4355

E-mail: udrugabravo@gmail.com

UDRUGA ŽENA „SVETA KATARINA“ GLINSKA POLJANA, SLANA , VRATEČKO

Kontakt: Višnja Jerman

E-mail: jerman.visnja1@gmail.com

Close Search Window