Pjevačka društva

HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO”SLAVULJ” PETRINJA

M. Gupca 2, PETRINJA
Kontakt: Željko Crnković
Tel: 044/812-471
Mob. 091/5465-063

E-mail: hpd@slavulj.hr

PJEVAČKO DRUŠTVO” PETRINJSKA LIRA”

Ive Valenta 22, Petrinja
Kontakt: Katica Kušan
Mob. 098/1787678

PJEVAČKI ZBOR MLADIH MATICE HRVATSKE PETRINJA “MATO BUČAR”

Ivana Gundulića 3, PETRINJA
Kontakt: Marko Vučković

Tel: 044/814-584

E-mail: pzm.matobucar@gmail.com

VOKALNI ANSAMBL “BENEDIKTUS” PETRINJA

Matije Gupca 2, PETRINJA
Kontakt: Ignac Augustin

UČITELJSKI PJEVAČKI ZBOR

I. osnovna škola Petrinja
Gundulićeva 3
Kontakt: Agata Milčić
Mob: 091/1756-371

Close Search Window