Petrinjski sportski savez

Braće Hanžek 1a, 44250 Petrinja

Predsjednik: Marko Badrić – 091-516-4548

Tajnik: Veljko Ognjenović – 098-982-9820

e-mail: petrinjski.sportski.savez@gmail.com

Adresar sportskih udruga Grada Petrinje

GŠNK «MLADOST»

Rokova ulica 13, 44250 Petrinja

Predsjednik: Franjo Ćosić – 098-778-657

Tajnik: Nikola Bartulić – 098-1727-106

e-mail: mladost.petrinja@gmail.com  

RUKOMETNI KLUB «PETRINJA»

Predsjednik: Goran Pešut – 095-372-2202

Tajnik: Slaven Kadečka –  099-837-3242

e-mail: rkpetrinja@hotmail.com      

HRVAČKI KLUB «PETRINJA»

Šenoina b.b., 44250 Petrinja

Predsjednik: Vinko Kadečka – 098-193 – 2569  

Tajnik: Zvonko Belošević – 099 – 217-6242

e-mail: vnkkdk@gmail.com

MALONOGOMETNI KLUB «PETRINJČICA»

Predsjednik: Enver Morina – Edi

Tajnik: Dario Marković – 092-2761-460

e-mail: mnkpetrinjcica.petrinja@gmail.com  

STOLNOTENISKI KLUB «MLADOST»

Predsjednik: Milan Ramušćak

Tajnik: Dragana Radošević

Trener: Robert Ramušćak- Dr. J. Nemeca 20 / 098-663-063

e–mail: robertramuscak@gmail.com  

KOŠARKAŠKI KLUB «PETRINJA»

Predsjednik: Dražen Vučić – Braće Hanžek 2/3  /  044- 815 – 333  

Tajnik: Dražen Vučić  

e-mail: drazen.vucic@sk.t-com.hr

ODBOJKAŠKI KLUB «PETRINJA»

Predsjednica: Ivana Orlić

Tajnica: Anabela Kunert – Ulica braće Kunert 2 /098-9599 – 262

e-mail: anabelakunert@gmail.com     

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB «PETRINIA» PETRINJA

Predsjednik: Mirela Hrvačević – 099-214-7907

Tajnica: Andrea Galian – Pucović – M. Antolca 41 / 098-194 – 8549

e-mail: andrea.galian-pucovic@sk.t-com.hr

ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB «SLOGA» HRASTOVICA

Predsjednik: Damir Knežić/ Hrastovica 288a, 44250 Petrinja/ 091/927-3259

e–mail: ivonaknezic@gmail.com

KAJAK KANU KLUB KUPA

Predsjednik: Željko Tonković – D. Petrovića 18 / 091-500-4990

Tajnica: Francika Marić

e-mail: zetonkovic@gmail.com  

ŠPORTSKI AKROBATSKI ROCK’N’ROLL KLUB «MEGAROCK»

Ul. Hrvatskih domobrana 17, 44000 Sisak

Predsjednik i trener: Ana-Marija i Denis Lilih – 091-590 – 2226

e-mail: info@megarock.hr

GIMNASTIČKI KLUB «PETRINJA»

Predsjednik: Davorka Šušnjić

Tajnik i trener: Gordana Jambrović – Žugaj – Lj. Gaja 79 / 098 -598-154

e-mail: gordana-petrinja01@net.hr           

ŠAHOVSKI KLUB «PETRINJA»

Predsjednik:  Josip Samaržija

Tajnik: Darko Božičević – Duga ulica 51, 098-1708-938

e–mail: darko.bozicevic.petrinja@gmail.com

MOTOCIKLISTIČKI KLUB «PETRINJA»

Predsjednik: Nenad Rak – 098-1905-753

Dopredsjednik: Joso Barić – M.Goričkog 49, Sisak

e-mail: marijanab@gmail.com  

KARATE KLUB «PETRINJA»

Predsjednik: Mladen Škrinjar –  099- 218- 9146

e-mail: karate.klub.petrinja@gmail.com

ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB «ČEŠKO SELO»

Dr. A. Petračića 162

Predsjednik: Damir Čižmešinkin – 098-172-8230

Tajnik: Gabrijel Vinković – F. Ogulinca Selje 15 / 091-466-2211

e-mail: gabrijel2709@yahoo.com

UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA «ŠTUKA-KUPA»

Mihanovićeva 18, 44250 Petrinja

Predsjednik: Tihomir Čorić – Đ. Pukeca 15, – 095-517 – 6372

e-mail: tihomircoric12@gmail.com

SPORTSKI PLESNI KLUB «PETRINIA»

Predsjednica: Natalija Antić – Bjelac – I. Maline 84 / 098- 183-1079

e-mail: plesni.klub.petrinia@gmail.com           

TENISKI KLUB «PETRINJČICA»

Predsjednik i trener: Dražen Malović – Šenoina 9, / 091-586-4773

e-mail: malovic69@gmail.com

TRIATLON KLUB «PETRINJA»

Predsjednik:Luka Mićanović  – 095- 857-3195

Tajnik: Marko Franjić – D. Nemeca 2 / 095-199-3608

e-mail: triatlonpetrinja@yahoo.com

PIKADO KLUB «PETRINIA»

Predsjednik: Stanislav Polovina – Slatinska 13  / 098 – 9839-776

Tajnik: Mario Kušan

e – mail: stana013@gmail.com

RONILAČKI KLUB «ORCA»

Predsjednik: Josip Pavišić, –  091-601-8799

Tajnik: Želimir Štajcer

e-mail : jpavisic73@gmail.com  

VETERANSKI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB: «PETRINJA»

Predsjednica: Mirela Hrvačević

Dopredsjednica: Valentina Vujnović / 099-8000-585

Tajnica:Andrea Galian– Pucović –M. Antolca 41 / 098 -194-8549

e – mail: andrea.galian-pucovic@sk.t-com.hr

RIBOLOVNA UDRUGA «PETRINJA»

Predsjednik:Robert Nogić / D. Cesarića 9 / 091-604-8502

e-mail: nogic.robert@gmail.com  

SKIJAŠKI KLUB «VRELO»

Predsjednik: Zlatko Sigur – 091-954-3765

Tajnik: Mladen Korečić – Hrastovica 20 / 098 – 642-880

e – mail: mlkorecic@gmail.com  

SPORTSKO – REKREATIVNI KLUB MOKRICE

Predsjednik: Josip Pavlović – Gornje Mokrice 50 / 098 – 9911-591

e – mail: josipavlovic1980@gmail.com

UDRUGA KINEZIOLOGA GRADA PETRINJE

Predsjednik: Ivana Orlić – 091-667-7731

e – mail: ivana.orlic71@gmail.com

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA PETRINJE

Predsjednik: Emir Trklja – 091- 786-2431

e-mail: e.trklja@gmail.com 

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB LOVREKICE

Predsjednk: Ivan Boras –  091-951-2225

e – mail: ivan.p.boras@mail.com, zkk.lovrekice@gmail.com     

SAMBO KLUB MILON

Predsjednik: Stipo Damjanović- Zibelska 19, Sisak / 095-197-4633

e-mail: milon.petrinja@gmail.com

KARATE KLUB “MOŠĆENICA”

Predsjednik: Vlado Palčić,  095/390-0735                              

Tajnik: Mladen Panić – 091/506-7819, A. Petračića 1. L odvojak 6

e-mail: mladenpanic43@gmail.com

BICIKLISTIČKI KLUB  BIKEAROUND

Predsjednik: Mario Kramarić – 098-098-827-557

e-mail: info@bk-bikearound.hr

Tajnica: Ana Maretić – 091-4550-788

e-mail: anamaretic@net.hr

NK „ NOGOMET + PETRINJA“

O. Kučere 62, Petrinja

Predsjednik: Slobodan Borota, 092-2155-325

e-mail: nogomet.plus.petrinja@gmail.com

DODGEBALL  KLUB  BANIJSKE  ŠARE –  PETRINJA

Duga ulica 15, Petrinja

Predsjednik: Matias Barberić

Tajnik: Alen Kadić – 099-855-7455

e-mail: dk.banijske.sare@gmail.com

Školski šport - školska športska društva

Osnovna škola Petrinja – I. Gundulića 5, Petrinja

Ravnatelj: Robert Groza
Tel: 044/526–855
Fax: 044/526-856
ŠŠD: Lahorko Gulam
Mob: 091/5760-709IBAN: HR9624070001188012906

OŠ Dragutina Tadijanovića – Trg M. Hrvatske bb, Petrinja

Ravnatelj:
Tel: 044/815–335
Mob: 098/262–408
ŠŠD: Ljubica Massari
Mob: 098/1887–179IBAN: HR3724070001188012998

OŠ Mato Lovrak – M. Antolića 18, Petrinja

Ravnatelj:
Tel: 044/527–800
ŠŠD: Ivan Boras
Mob: 091/9512-225IBAN: HR2024070001188013013

OŠ I. G. Kovačić – Gora 61 a, Petrinja

Ravnatelj:
Tel: 044/824–755
Mob: 099/8000-585
ŠŠD: Tihomir Pucović
Mob: 098/811–613IBAN: HR1224070001188012963

OŠ Jabukovac – 44204 Jabukovac

Ravnatelj:
Tel: 044/823–055
Mob: 098/437-647
ŠŠD: Emir Trklja
Mob: 091/7862-431IBAN: HR9623400091110029641

Srednja škola Petrinja – I. Gundulića 3, Petrinja

Ravnatelj:
Tel: 044/814–142
ŠŠD: Ivana Orlić
Mob: 091/6677–731IBAN: HR4023400091110018524

Skrb o sportskoj aktivnosti stradalnika domovinskog rata

HVIDR – a – podružnica Petrinja – Trg narodnih učitelja 3

Predsjednik: Antun Pintar
Tel: 044/812-567
Mob: 099/7099-818
hvidra.petrinja@gmail.com
IBAN: HR4723400091110094349

UDVDR – a – ogranak Grada Petrinje, Trg dr. Franje Tuđmana 13

Predsjednik: Darko Dumbović
Tel: 044/815-019
Mob: 098/764-119IBAN: HR3523400091410046113

UDVDR – a – klub Nova Drenčina – Nova Drenčina bb

Predsjednik: Milan Kaurić
Mob: 099/5751-257

UDVDR – a – klub Mošćenica, Marina Držiča 7, 44253 Mošćenica

Predsjednik: Zoran Lovreković
Mob: 099/4748-035

UHBDRP SMŽ – podružnica Petrinja, Malinova 3

Predsjednik: Muharem Mašinović
Tajnik: Tihomir Šalić
Mob: 099/5033-734IBAN: HR8424070001400311396

Close Search Window