Informacije, Službena Petrinja, Stožer civilne zaštite, Vijesti|

Stožer civilne zaštite Grada Petrinje 25. lipnja 2021. donio je Odluku o uklanjanju za dva objekta koji predstavljaju ugrozu.Radi se o obiteljskim kućama na adresama Brezje 24, 44 250 Petrinja, na k.č.br. 1844/1, k.o. Petrinja i O. Kučere 46, 44 250 Petrinja, na k.č.br. 2998/4, k.o. Petrinja. Uklanjanje objekata započelo je danas, 26.06.2021. godine,a predviđeno je da će trajati dva dana.
Za objekte koji predstavljaju ugrozu elaborate za uklanjanje osigurao je Grad Petrinja,dok uklanjanje vrši Stožer za uklanjanje posljedica uzrokovanih potresom.

Comments are closed.

Close Search Window