Informacije, Službena Petrinja, Stožer civilne zaštite, Vijesti|

U tijeku je uklanjanje objekata u privatnom vlasništvu za koje je Grad Petrinja  nakon ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije donio Odluku o uklanjanju. Radi se o objektima u Ulici braće Hanžek 6b, 6c i 15, te objektu na Trgu F. Tuđmana 11, za kojeg je Odluku o uklanjanju donijela RH. Pribavljeni su elaborati ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i za sljedeće objekte te su donesene Odluke o uklanjanju čiji se početak očekuje u narednim danima.

      M. Gupca 10, 44 250 Petrinja, na k.č.br. 2190, k.o. Petrinja

      Duga ulica 8, 44 250 Petrinja, na k.č.br. 1627/1, k.o. Petrinja

      Matije Gupca 115, 44 250 Petrinja, na k.č.br. 2571, k.o. Petrinja

      A.Turkulina 41, k.č. br. 425, k.o. Petrinja

      Donja Bačuga k.br. 54, k.č.br. 946/16, k.o. Bačuga

      Križ Hrastovački 47/1, k.č.br. 614, k.o. Križ Hrastovački

      Mirka Antolića 31, 44 250 Petrinja, k.č.br. 1500/13, k.o. Petrinja

      Sibić 19, 44 250 Petrinja, k.č.br. 60/3, k.o. Sibić

      Pecki 72, 44 250 Petrinja, k.č.br. 85/1, k.o. Pecki

Comments are closed.

Close Search Window