Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

U okviru provedbe projekta „Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana- Petrinjski novi horizont-„New horizon for Petrinja“ (PP2), koji je jedan od projekata koji se nalaze u Intervencijskom planu Grada Petrinje, dana 27.12.2022 godine gradonačelnica Grada Petrinje, Magdalena Komes, u izmještenom prostoru Gradske uprave Grada Petrinje, održala je konferenciju za medije nakon čega je održan i sastanak s lokalnim partnerstvom na kojem se prezentirala provedba IPa Grada Petrinje tijekom zadnjih 5 godina.

Razdoblje provedbe je od srpnja 2017. do siječnja 2023. godine. Ukupna vrijednost Projekta je 2.965.038,70 HRKK,  od čega je iznos bespovratnih sredstava 2.462.743,02 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Specifični ciljevi projekta su osnažiti kapacitete osoblja koje će sudjelovati na provedbi IP-a kako bi se pridonijelo učinkovitoj provedbi IP-a te uspostavilo jedinstvenu bazu podataka radi učinkovitog upravljanja provedbom projekata (GIS).

Provedbom ovoga projekta kao i cijeloga IP-a doprinijelo se razvoju svih sektora društva što će pozitivno utjecati na smanjenje nezaposlenosti te na smanjenje siromaštva u gradu (prije svega kroz projekte i pozive iz sektora poduzetništva). Osim toga, planirali smo da će provedba kako ovog projekta tako i Intervencijskog plana Grada Petrinje učiniti ugodnijim mjestom za život odnosno stvaranju pozitivne slike o gradu što je za posljedicu trebalo imati i privlačenje novih stanovnika u grad, zadržavanje mlađih i obrazovanijih stanovnika te privlačenje investitora, nažalost dogodio se potres. Ovim projektom se upravljalo provedbom Intervencijskog plana što uključuje i redovito izvještavanje o realizaciji IP-a MRRFEU/MRMS, zatim planirale i koordinirale aktivnosti te pratila njihova realizacija, obavljale aktivnosti informiranja i vidljivosti, koordiniralo i komuniciralo sa Partnerstvom za Intervencijski plan, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim dionicima. Također,  provedene su edukacije namijenjene unapređenju kapaciteta zaposlenika kako Gradske uprave Grada Petrinje tako i zaposlenika gradskih ustanova i trgovačkih društava koji su sudjelovali u provedbi pojedinih projekata planiranih Intervencijskim planom. Uspostavljena je informatička platforma, čime se olakšalo upravljanje IP-om te osigurao lakši i jednostavniji način dolaska do informacija o projektima iz IP-a.

Comments are closed.

Close Search Window