Odluka i tekst javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više Odluka i tekst javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluke|

... Čitajte više Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluke|

... Čitajte više Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe za gradske manifestacije u 2020. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2020. god.

Odluke|

... Čitajte više Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga za 2020. god.

Odluka i tekst javnog natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više Odluka i tekst javnog natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka o poticanju poljoprivrede 2020

Odluke|

... Čitajte više Odluka o poticanju poljoprivrede 2020

Odluka i tekst javnog natječaja o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više Odluka i tekst javnog natječaja o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje

Odluka o provođenju natječaja za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Odluke|

... Čitajte više Odluka o provođenju natječaja za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

Close Search Window